Batmanda.com
Batmanda.com
Batmanda.com
 • kapat x
 • Firma İletişim Bilgiler
 • Firma Hakkında
 • Ürünler ve Hizmetler
 • Ulaşım Haritası
 • İletişime Geç
 • Batman Özel Fehmi Aksoy Kurs Merkezi

  Batmanda LGS kursu,Batmanda TEOG kursu,Batmanda TEOG dershaneleri

 • Yetkili
 • : METİN KÜÇET
 • Tel
 • : 0 488 213 13 77
 • Gsm
 • : 0 536 496 90 72
 • Fax
 • :
 • Email
 • : [email protected]
 • Web
 • :
 • P. Kodu
 • : 72050
 • Adres
 • : Bahçelievler Mh.Divan Cd. No:48-B BATMAN/Merkez
 • Bu firma 12380 kez görüntülendi
 • Hakkında

  Batman �zel Fehmi Aksoy:�ocuklar�m�z�n ya�am�nda ilk��retim d�nemi, gelecek hayat�n� t�m�yle �ekillendiren �nemli bir s�re�tir. Bu d�nemde, anne ve baba olarak verece�imiz kararlar �ocu�umuzun t�m hayat�n� etkileyecektir ��nk�; "E��T�M B�R YOLDUR, NEREYE G�DECE��N�Z K�M�NLE YOLA �IKACA�INIZA BA�LIDIR". Geli�en �a��m�z�n bir gere�i olarak art�k kad�nlar�n da erkekler gibi i� hayat�na girmesiyle modern hayat�n sundu�u �e�itli nedenlerden dolay� �oco�unun veya �ocuklar�n�n e�itimine zaman ay�ramay�p �Z�LEN anne-babalar�n �ocuklar�n�n e�itimi noktas�ndaki eksikliklerinin tamam�n� Batman �zel Fehmi Aksoy Et�t Merkezi Olarak kar��l�yoruz. "�OCU�UNUZU E��TMEK B�ZE SEVMEK S�ZE KALIYOR". Sevgili velilerimiz, ders ba�ar�s� sistemli ve �zverili �al��may� gerektirir. Fakat derslerde ba�ar�s�zl���n telafisi de m�mk�nd�r. �ocu�unuzun d�zeyi ne olursa olsun her an yapabilecekleri bir �ey vard�r. Biz Batman �zel Fehmi Aksoy Et�t Merkezi ailesi olarak sizleri bu zorlu zamanda yaln�z b�rakmayaca��z. TEOG �al��malar�nda okul, veli, ��renci ve bizden olu�an zincirin k�r�lmas�na asla izin vermeyece�iz. Ge�mi� y�llar� edindi�imiz tecr�beler ve ba�ar�lar do�rultusunda yolumuza devam edece�iz. Ba�ar� demek %100 do�ru cevaplamak de�il �ocu�umuzun geldi�i noktay� artt�rmas�d�r. Tecr�beli e�itim kadromuz bu y�l da �ocuklar�m�z� beklemektedir.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------F�RMA:TEOG kursu,Batmanda teog kursu,Batmanda �zel okul,Batmanda et�t merkezi,Batman �zel Fehmi Aksoy Et�t Merkezi,Batman Fehmi Aksoy e�itim �ubesi,Batman Fehmi Aksoy dersaneleri,Batman Fehmi Aksoy �zel et�t merkezi,Fehmi Aksoy et�t,Fehmi Aksoy Batman telefon,Fehmi Aksoy Batman ileti�im,Batman et�t,Batman �zel ders,Batman dershane,Batman dersane,Batman et�t merkezi,Batman �dev,Fehmiaksoy.com,�zel ders,et�t merkezi,et�t e�itim merkezi,Fehmi Aksoy Merkez,�zel et�t,Batman ilkokul,Batman ortaokul,Batman yabanc� dil,Batman ders,Batmanda �zel ders veren yerler,Batman kaliteli e�itim,Batman iyi dershane,Batman kaliteli et�t merkezi,Batman,Batman e�itim,Batman�n en iyi dershanesi,Batman�n en iyi et�t merkezi,Batmanda et�t merkezleri,Batmandaki et�tler,Batman Fehmi,Batman matematik ders,Batman matematik �zel ders,Batman ingilizce �zel ders,Batman Fen Bilgisi ders,Batman T�rk�e �zel ders,Batman ev �devleri,Batman dersler,Matematik ev �devi,Batman matematik �dev,Batman ingilizce �dev,Batman fen �dev,Batman �zel Fehmi,Batman �zel Kurs,Batman Teog,Batman teog,Batman resmi et�t merkezi,Batman resmi kurs,Batman resmi kurs merkezi

 • 5.,6.,7. ve 8. SINIFLARA PROFESYONEL HİZMET VERMEKTEYİZ
 • Kurum olarak ortaokul öğrencilerini LGS (Lise Giriş Sınavı) ve Bursluluk sınavlarına hazırlayarak okul başarılarını da arttırıyoruz..
 • TEOG YERİNE LGS KURSU
 • TEOG sınavının yerine geçen LGS sınavı kuvvetli işlem gücü,ileri mantık,üst düzey muhakeme gücü,kısa süreyi en iyi şekilde kullanma ve sağlam bir heyecan kontrolünü sağlamayı gerektirmektedir.Bu sebeplerden ötürü LGS'ye hazırlık artık 5.sınıftan itibaren başlamaktadır. Değişen sisteme ayak uydurabilen tek kurum olmanın gururunu yaşıyoruz..TEOG'un yerine geçen LGS sınav sistemine karşı almış olduğumuz önlemler ve özverili çalışmamızın ürünü olarak öğrencilerimizin nitelikli liselere geçişleri bizleri ayriyeten çok gururlandırdı... FEN LİSESİ PUANI: 30 öğrenc i, BATMAN ANADOLU LİSESİ PUANI: 25 öğrenci , TÜRK TELEKOM ANADOLU LİSESİ PUANI: 20 öğrenci , DİĞER NİTELİKLİ LİSELER PUANI:35 öğrenci.
 • EĞİTİM KOÇLUĞU
 • Her öğrencimizin eğitimi ve psikolojisiyle ilgilenen bir sınıf öğretmeni vardır.Öğretmenlerimiz Öğrencideki bazen akademik,bazen duygusal ,bazen sosyal,bazen ergenlik dönemi ve bazen de ailevi sebeplerden ötürü yaşadığı birtakım sıkıntıları öğrenciyle sürekli diyalog halinde olacağı ve onu gözlemleyeceği için erken fark edip rehberlik servisine bildirmesiyle en uygun çözüm üretilerek hızlı bir şekilde veli ile işbirliği içerisinde hayata geçirilir.Böylece olası problemlerin önüne geçilerek eğitim-öğretimin haricinde oluşabilecek zaman israfı profesyonelce önlenmiş olup öğrencimizin lehine çevrilir.
 • EKSİK KONULARIN TESPİTİ ve GİDERİLMESİ İÇİN TAKVİYE DERS DESTEĞİ
 • Her dersin anlatılacak konusu bittikten hemen sonra (Ortalama 1 ile 2 hafta arası değişir) o konunun kazanımları ile ilgili tarama yapılarak aynı gün içerisinde değerlendirilir.Değerlendirilen taramanın içerisinde yapılamayan sorular her öğrenci için ayrı ayrı belirlenerek, eksik konu ve kazanımlar tespit edilir.Tarama sonuçları düzenli olarak mesaj yoluyla velilere iletilir.
 • ÖDEV TAKİP SİSTEMİ
 • Her hafta düzenli olarak her dersten dağıtılan ücretsiz kaynaklarımızdan ödevler verilir.Ödev bilgisi velilere mesaj yoluyla iletilir .Verilen ödevlerin süresi 1 haftadır.Bir hafta sonunda ödevler rehberlik servisine bırakılır.Rehberlik servisi ödevleri sayfa sayfa kontrol eder.Ödevini yapan ve yapmayan öğrenciler böylelikle belirlenip veliye bilgi verilir.
 • KONFORLU 16 KİŞİLİK SINIFLAR
 • Sınıflarımız laminat sıra-masalardan oluşmuş olup klimalıdır.Her sınıf maksimum 16 kişiliktir olup öğrenme içim her türlü konfor ve materyale sahip bir şekilde dizayn edilmiştir.
 • BİREBİR VE KÜÇÜK GRUPLARLA ÖZEL DERS TAKVİYESİ
 • İster tarama ve denemelerin neticesinde kurumumuzun tespit ettiği ister öğrencimizin kendini eksik hissettiği konularda idareden randevu talep edilmesi yoluyla öğrencimize birebir veya 3-5 kişilik gruplarla özel ders takviyesi yapıyoruz.Böylelikle nokta atışı yaparak öğrencimizin eksik konularını tamamlıyoruz.
 • ÜCRETSİZ KAYNAKLAR VE SINIRSIZ FOTOKOPİ
 • Her öğrencimize ücretsiz bir şekilde en kaliteli yayınlar dağıtılacaktır.Yıl boyunca işlenecek konular ile ilgili ödevler bu kaynak ve fotokopiler olacaktır.
 • REHBERLİK SERVİSİ
 • Rehberlik servisi bizim için bir evin çatısı gibi önemlidir.Kurum olarak etkili bir rehberlik servisine sahip olmadan öğrencilerimizden başarı elde etmenin bi hayli zor olduğunun farkında olarak rehberlik servisimiz yıl boyu (tatiller dahil) çok aktif bir şekilde çalışmaktadır.
 • SOSYAL ETKİNLİKLER
 • Yıl içerisinde düzenli periyotlarda rehber öğretmenler eşliğinde bowrling,halısaha,sinema,piknik,eğitsel geziler yapılacaktır
 • Harita
 • Değiştir
 • Reklam
  Reklam
  Anket
  Batman Belediyesinin Çalışmalarından Memnunmusun ?
  Diger Anketler ve Sonuçlar
  © 2011 Batmanda.com