Batmanda.com
Batmanda.com
Batmanda.com
Batmanda.com
Batmanda.com
Batmanda.com
Batmanda.com
Batmanda.com
Batmanda.com
Sosyal Paylaşım
Yorumlarınız onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.
!!!
Üzülme der Mevlana ve devam eder; Kızma hiç kimseye yaptıklarından dolayı aksine teşekkür et ihanet edenlere sadakati öğrettikleri için. Minnet duy yalancılara doğrunun farkına varmanı sağladıkları için. Mutsuz edenlere dua et mutluluğu daha derin hissettirdikleri için.. ... Herkesi sev yaşamına bir anlam kattığı için.. Hayat bu yüzden daha güzel siyahlar beyazı farkettirdiği için.
 • 25 Kişi Bunu Beğendi. Beğen
 • Tarih : 03.07.2012 Saat : 10:49
 • !!!
  Gel seninle bir daha ağlayalım; Yaşanmışlara, yaşanmamışlara bir de hiç yaşanmayacaklara!...
 • 39 Kişi Bunu Beğendi. Beğen
 • Tarih : 02.07.2012 Saat : 12:00
 • !!!
  Git" diyorsun da olmuyor işte git demekle, Herşeye rağmen gidemiyor insan. Bende sana sev diyorum mesela, Sevebiliyor musun ?
 • 39 Kişi Bunu Beğendi. Beğen
 • Tarih : 02.07.2012 Saat : 11:59
 • !!!
  'günümüzde insan olmanın çok ağır bedeli var.. ya parçası olacaksın alçaklığın ya seni parçalarlar.. oysa insan olmak, çoğalabilmektir başkalarıyla.. insansın, birinin canı yanarken senin de canın yanıyorsa!''
 • 39 Kişi Bunu Beğendi. Beğen
 • Tarih : 02.07.2012 Saat : 11:57
 • YaĞmuR DuRu
  İki şey başarının sırrıdr; 1)Ustalardan ustalığı öğrenmek 2)Kendini güncellemek İki şey keşif yapar 1)Nitelikli çevre 2)Biraz delilik :) Tek bir şey milyonlarca insanlardan ayırır seni -Sorunun değil çözümün parçası olabilmek İki şey çözüm getrir 1)Tebessüm 2)Sukut(Susmak) Iki şeyin değeri kaybedilnce anlaşılr 1)Anne 2)Baba Iki şey geri alnmaz 1)Geçen zaman 2)Söylenen söz İki şey hayatta önemli olan herşeydr 1)Nefes alabilmek 2)Nefes verebilmk
 • 13 Kişi Bunu Beğendi. Beğen
 • Tarih : 28.06.2012 Saat : 16:38
 • YaĞmuR DuRu
  İki şey kalitesiz insanın özelliğidir ; 1)Şikayetçilik 2)Dedikodu İki şey çözümsüz görünen problemleri bile çözer 1)Bakış açısını değiştirmek 2)Karşısındakinin yerine kendini koyabilme İki şey yanlış yapmanı engeller 1)Şahıs ve olayları akıl ve kalp süzgeçinden geçirmek 2)Hak yememek İki şey kişiyi gözden düşürür 1)Demogoj(Laf kalabalığı) 2)Kendini ağıra satmak İki şey seni geri bırakır 1)Kararsızlık 2)Çaresizlik...
 • 14 Kişi Bunu Beğendi. Beğen
 • Tarih : 28.06.2012 Saat : 16:27
 • !!!
  " 'Sen çok iyi bir insansın' cümlesini duyduğunuzda yalnızlığa ve uykusuz gecelere hazırlanın. Tabi bir de acı çekmeye! Ayrılık kapıdadır çünkü.. 'Sen iyi bir insansın'ın eş anlamı 'Seni sevemiyorum'dur.."
 • 50 Kişi Bunu Beğendi. Beğen
 • Tarih : 26.06.2012 Saat : 23:47
 • !!!
  Bir amaca bağlanmayan ruh, yolunu kaybeder. Çünkü her yerde olmak, hiçbir yerde olmamaktır.
 • 49 Kişi Bunu Beğendi. Beğen
 • Tarih : 26.06.2012 Saat : 23:47
 • YaĞmuR DuRu
  Tek bir aşk temizlese şu kalbimi <3 Yeni doğmuş bir bebek gibi hissederm kendmi <3 Elimde kalem yine yazıyorm ben seni <3 Varlığnı ölesiye seviyorken sence bu sözler aşk'ıma az değlmi ? Gamzen mezarm olacaksa ölmeye razıym <3 Kalbinde çokmu yer kaplarm yoksa azmıym <3 Senden önce özlem ve hasretle doluydu hayatm şimdi ise bir tek sensn sol tarafm <3 Herkes aşkı kendisi gibi saf sanıyor ! Oysa işn kötüsü ne biliyormusn ? Ben seni yazıyorum onlar şiir sanıyor. YaĞmuR
 • 19 Kişi Bunu Beğendi. Beğen
 • Tarih : 26.06.2012 Saat : 13:15
 • SASON İLÇESİNİN TARİHİ
  Sason Sason İlçesinin Tarihi Yapısı Çağımızdan 2700 yıl önceleri,Batı Türkistan’dan çıkıp,Kafkasları aşarak Azerbeycan ve Anadolu’ya yapılan ve bir ucu Çin’e bir ucu da Batıda Kalkat Dağlarına dayanan sahaya(alana) İskitler hakim olmuşlardır. Sakalara vergi veren metyalı İran Şahı Kayaksar M.Ö.(633-584) Urmiye gölü kıyısında Sakalar Padişahı Afrasyap(Alper Tonga )ile boy beylerinin 625 yılı yazında bir ulu ziyafet vererek hile ile hepsini sarhoş ederek Geceleyin pusudaki askerleri ile Alper tonga ve Saka ulularını toptan kılıçtan geçirdi.Bunun sonucu olarak bahtsız kalan sakalar hazırlıklı İranlıların karşısında dayanamayıp,Aras ırmağı ile Çoruh boyunda tutuldular. Kuzeye çekilmeyen Sakalar da Van gölü güneyi ile küçük zapt suyu arasında ve Dicle kolundaki dağlık bölgede Kalarak İranlılara düşman ve ayrı bir beylik halinde yaşadılar. Saka Türklerinin (İskitlerinin) Karaduk boyundan olan Kürtler Van gölü güneyine ve Dicle solundaki dağlık bölgede Sancak oymaklar halinde yerleşenlerdir. Kür-Aras boylarındaki sakalar M.Ö.(519-330)arasında bir setraplik halinde İran’ı tabii olarak yaşadılar. Kür-Aras Sakaların torunları Albaylarının Bala-Sakan adı ile güçlü bir boyları vardı.Bunlar Bala-Saka Kürtleri idi. 413 yılında Hiristiyan olan Bala-Sakalılar 645 yılındaki ilk İslam fethinde araplara isyan etmişlerdi. Daha sonraki ermeniler bu boydan gelmedir. Dicle Türklerinin ise Heradot Kesenefon Bitlis,Sancak bey Şerefhan ve Evliye Çelebi Kaynaklarından süzülen Tarih ve Soy bilgileri ışığında değerlendirildiğinde,Dil ,Boy ve oymak adları ile folklorları din ve inançları ile öteki dört bölgedeki Türklerden ve oğuzların üç ok kulundan geldiği bir gerçek olarak görülmekte dir. Heredot Dicle Kürtlerinin M.Ö.500 yıl yılındaki hakim boylarına göre Boht ’lar adı ile anar.Kesenefon ise M.Ö.4001’den Zapt ve Bohtan çayı arasındaki dağlık bölgelerden geçerken buradaki boyları Kurduk(Kürtler) Adı ile anarak kurdukları Şeyhin şahı ‘na tabi olmadan müstakilce yaşadıklarını belirtir. Hiristiyanların yayılmaya başladığı M.S.305 ‘te Dicle solu ili Van Gölü arasında akalan bölgede Kurduk Elbeyliği;Kortu,Kortik,Adrovar,Motogan,gibi Belçaklara ayrılmıştır. Oğuzhanlılar,(Bohtlar,Karduklar)İslam dinini benimsemediklerini duyurmak üzere Hz.Muhammed’e Bohduzları ileri gelenlerinden Amamon(Aman)adlı şahsı elçi olarak gönderdiler.Ermenilerin bölgeye sokulmamaları Romadan sonra hiristiyan olan partalar krallığı dönemine rastlar.Araplar ise,özellikle Hz.Ömer döneminde Basra’dan göçen kafile ve aşiretler halinde bu bölgeye gelmeye başlamışlardı. Ermeniler yerleşim bir hayat tarzı sürdürürken Arap aşiretleri göçer ve yarı göçer bir yaşam sürdürüyorlardı. Sason çevresi halkının kökeni,çoğunlukla Basra dan göçen ve sonradan Türk-İslam Kültürü içinde yoğurulan ve Karduklarla(Bohtlarla)hısım akrabalık olan Arap Kabilelerine dayanmaktadır. Sason İlçesinin eski adı “KABİLCEVİZ”dir. Kelime anlamı cevizi bol anlamına gelmektedir. Sason adı Türkiye Cumhuriyeti tarafından verilmiştir. Sason üzerinde ZOK’ta bulunan dili arapça olan Garzan aşireti Kurtalan dan Muş’a kadar uzanan bölgede hakim olmuşlardır. Dili Kürtçe olan Hiyan aşireti ise Silvan,Yücebağ ve Muş ili yörelerinde etkin olmuşlardır. 1864 yılında Osmanlı yönetiminde eyaletlerin yerine vilayetler kurulurken, Sason Siirt Sancağı ile birlikte Diyarbakır Vilayetine bağlanmıştır. Nitekim 1871 tarihli Diyarbakır Salnamesinde Sason İlçesinin Siirt Sancağına bağlı olduğu belirtilmektedir.1844’lerden sonra Siirt sancağının sırası ile Bitlis Vilayetine Cumhuriyete kadar da Muş İline bağlı olduğunu görüyoruz. Cumhuriyetten sonra Sason İlçesi kesin olarak Siirt Vilayetine bağlı bir kaza durumuna getirilmiştir.1938 Kozluk İlçesi Sason’ nun bir bucağı iken bu tarihte ayrılarak İlçe statüsünü kazanmıştır. Sason İlçesi 16 Mayıs 1990 tarih ve 20522 Sayılı Resmi(Mükkerrer )gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 3647 Sayılı Kanunun 2. Maddesine göre Batman İlçesi Vilayet olması nedeniyle,Sason İlçesi bu tarihte Siirt Vilayetinden ayrılarak Yeni İl olan Batman İline bağlanmıştır. 1930 ‘lere kadar Yörede etkin olan konuşma dili arapça ve kürtçe iken bu tarihten itibaren Türk dili yerleşmeye ve gelişmeye başlamıştır.1. Dünya Savaşı yıllarında Rusların Ermenileri kışkırtmaları ve Ermenilere bu yörede bir Ermenistan Devleti vaad etmeleri ile başlayan gelişmeler,Ermenilerin Sason ve Kozluk’ta yaşayan muslüman halka sürekli saldırmaları ve onlara zulüm yapmaları iş doruğa ulaştı. Osmanlı Hükümetinin tüm hoşgörü ve uyarılarına rağmen,Ermenilerin muslüman halk üzerindeki katliamları durmak nedir bilmedi. Bu olaylar böyle devam ederken Ruslar da Doğu Anadolu güneyine illerleyerek Muş’a kadar gelmişlerdi muş -Sason sınırını çizen Gazi Perperini (Perperin dağı )dağında Ruslarla muslüman arasında şiddetli çatışmalar meydana gelmiş. Henüz düzenli bir ordunun bulunmadığı bu dönemde Siirt Tillo (Aydınlar) Bucağında oturan Şeyh Said ve kabilesinin bu çarpışmalarda önemli yararları olmuştur.(Şeyh Said’in Cumhuriyet döneminde ayaklanan Şeyh said ile bir ilgisi yoktur.)Rus işgalı sırasında Tillodan Sason’a gelen ve Sason’ nun ileri gelenleri olan Abuzer BADIKOĞLU,Tefer BADIKOĞLU ile Sason Tekevler köyünden Abdulaziz ve Sason’nun aşiret reisleri ve güçlerini yanına alan Şeyh Said Rus işgaline karşı Gazi Perperini tepelerinde amansız bir çatışmaya Girmişler ve Rusların geri çekilmesinde büyük bir rol oynamışlardır.1915’te Osmanlı Hükümeti tarafından çıkarılan bir fermanla zulümcü ermeni unsurların Suriye ‘ye ve Rusya’ya göç etmelerini sağlamışlar. İlçenin Coğrafi Yapısı İlçemiz Güneydoğusunda Kozluk İlçesi,Kuzeyinde Muş İli Kuzeydoğusunda Mutki İlçesi,Batısında Kulp İlçesi ile çevrilmiştir. Alanı 661 Km2’dir İlçenin rakımı 980 dir. İlçemizin Yeryüzü şekilleri zamanında 60 milyon yıl önce üçüncü zamandaki (Tersiyer)Jeolojik hareketler sonucunda oluşmuştur. Alanın 636.050 dekarı dağlık ,6.000 dekarı Yayla,2.400 dekarı ova,16.550 dekarı ise dalgalı arazidir. Yeryüzü şekilleri içinde en fazla dağların yer aldığı İlçemizde,belli başlı yüksek dağlarımızdan Aydın tepe (Mereto)2.973 metre,İlçemiz ile Muş İli arasında bulunan Subaşı dağı’ Zoveser) 2.706 metre,İlçe merkezinin güneyinde Kuşaklı(Halkis)Dağı,1.947 metre,Heybeli Köyünün 4 Km .Güney batısında Taştepe (Golan)dağı 1.473 metre, Dağçatı köyünün 6 Km. Batısında Gökçekaradağ(Sintör) dağı bulunmaktadır. Sason ve Kayser çayları İlçemizin belli başlı iki akarsuyudur. Bu akarsulur malabadi köprüsü yakınında Kulp çay ile birleşerek Batman çayı adı ile güneye doğru akarlar Dicle ye ulaşırlar. Kayser çayı Sason-Kulp ilçeleri ve dolaysıyla Batman ve Diyarbakır İllerinin de İdari sınırlarını belirleyen doğal bir sınır şeridi özelliği taşır. İlçemizin iklimi geç Akdeniz iklimi ile Doğu Anadolu nun karasal iklimleri arasında bir geçiş iklimi özelli ğini taşımaktadır. Yağışlı bir iklime sahip olan ilçemizde yıllık ortalama yağış 98 Kg./M2 dir Yörenin karekteristik bitki örtüsü meşe ağacıdır.
 • 17 Kişi Bunu Beğendi. Beğen
 • Tarih : 23.06.2012 Saat : 23:57
 • Reklam
  Reklam
  Anket
  Batman Belediyesinin Çalışmalarından Memnunmusun ?
  Diger Anketler ve Sonuçlar
  © 2011 Batmanda.com